Biznes i finanse

NOVAVIS GROUP SA (26/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis Group S.A. w dniu 22 czerwca 2022r.

Zarząd spółki „Novavis Group Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając w trybie art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z poźn.zm.), niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2022 roku, z określeniem liczby głosów z akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu były następujące osoby/podmioty:

1) Spółka MARSHALL NORDIC LIMITED z ilością głosów 17 689 400, co stanowiło 78,62% głosów na tym walnym i 50,52% w ogólnej liczbie głosów;

2) Pan PAWEŁ KRZYSZTAŁOWICZ z ilością głosów 2 640 000, co stanowiło 11,73% głosów na tym walnym i 7,54 % w ogólnej liczbie głosów;

3) Spółka IMPERA INVEST Sp. z o.o. z ilością głosów 2 171 238, co stanowiło 9,65% głosów na tym walnym i 6,20% w ogólnej liczbie głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM