Biznes i finanse

NOVAVIS GROUP SA (27/2022) Korekta skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2021 zgodnie z zaleceniem UKNF

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki NOVAVIS GROUP Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie („Emitent”; „Spółka”) realizując obowiązek określony w § 15 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie”) informuje, iz dokonuje korekty skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2021 zgodnie z zaleceniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”; „KNF”), która stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM