Biznes i finanse

DIGITREE GROUP SA (21/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Digitree Group S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że dniu dzisiejszym, tj. 23.06.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digitree Group S.A. („ZWZ”) w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustaleniem liczebności Rady Nadzorczej Spółki w kolejnej kadencji podjęło uchwałę, na mocy której w skład nowo powołanej Rady Nadzorczej wchodzą: Pan Dawid Sukacz, Pan Dariusz Górka, Pan Tomasz Woźniak, Pan Łukasz Hołubowski, Pan Michał Jaskólski oraz Pan Rafał Zakrzewski. Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta zostali powołani na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się z dniem 23.06.2022 r., a zakończy 23.06.2025 r.

Pozostałe informacje, w tym nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk przez ww. Członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM