Biznes i finanse

DIGITREE GROUP SA (22/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A. w dniu 23.06.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23.06.2022 r., posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM