Biznes i finanse

GPW SA (17/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW w dniu 23 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM