Biznes i finanse

SFINKS POLSKA SA (16/2022) Aktualizacja informacji nt. otrzymania pomocy publicznej przez Emitenta

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2022, informuje, że dniu 23 czerwca 2022 r. spełniony został ostatni z warunków decyzji ARP S.A., dotyczącej udzielenia Spółce pomocy na restrukturyzację w postaci wydłużenia terminu spłaty pożyczki na ratowanie.

Wobec powyższego, zgodnie z ww. decyzją, oprocentowanie pożyczki wynosi 8,88% pa (tj. stopa bazowa obwieszczana przez Komisję Europejską na dzień sporządzenia niniejszego raportu – 4,88% powiększona o 4 p.p.)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM