Biznes i finanse

KGHM POLSKA MIEDŹ SA (19/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 21 czerwca 2022 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

– SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH – liczba głosów 63 589 900, co stanowi 45,99% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów;

– NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY – liczba głosów 13 594 000, co stanowi 9,83% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 6,80% w ogólnej liczbie głosów;

– AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER – liczba głosów 10 499 000, co stanowi 7,59% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,25% w ogólnej liczbie głosów;

– OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ” – liczba głosów 7 300 000,

co stanowi 5,28% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 3,65% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1983 z późn. zm.)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM