Biznes i finanse

MLP GROUP SA (14/2022) Powzięcie zamiaru emisji obligacji

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w związku z programem emisji obligacji przewidującym maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji w kwocie 100.000.000 EUR, ustanowionym uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 grudnia 2019 roku nr 3/12/2019, zmienionym uchwałą Zarządu Spółki nr 1/10/2021 („Program”), o którym poinformował raportami bieżącymi nr 11/2019 oraz nr 11/2019/K z dnia 18 grudnia 2019 roku i raportem bieżącym nr 30/2021 z dnia 8 października 2021 roku, postanowił przystąpić do analiz oraz prac związanych z przygotowaniem działań mających na celu rozważaną przez Spółkę emisję obligacji w ramach Programu w trybie oferty publicznej. Rozważany przez Zarząd Spółki termin emisji obligacji to trzeci kwartał 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM