Biznes i finanse

ERBUD SA (32/2022) Rezygnacja Członka Zarządu ERBUD S.A.

Działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ERBUD S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2022 roku Pan Radosław Górski, członek Zarządu ERBUD S.A., złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie ERBUD S.A. ze skutkiem na dzień złożenia tj. 27 czerwca 2022 roku.

Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM