Biznes i finanse

PGNIG SA (24/2022) Powołanie Pani Iwony Waksmundzkiej-Olejniczak na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG SA – uzupełnienie informacji do raportu bieżącego nr 22/2022

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. przekazuje dodatkowe informacje dotyczące Pani Iwony Waksmundzkiej-Olejniczak, powołanej na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG.

Iwona Waksmundzka-Olejniczak

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami i strukturami korporacyjnymi, w szczególności w sektorze oil_gas, energetyka oraz w sektorze bankowym. Dysponuje dogłębną wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz finansowego, corporate governance, zarządzania dużymi projektami oraz budowania i wdrażania strategii spółek.

Od 16 lipca 2021 r. do 8 kwietnia 2022 r. pełniła funkcję Prezesa Zarządu w należącej do Grupy ORLEN spółki ENERGA S.A. Nadzorowała całą Grupę Kapitałową Energa oraz kluczowe strategiczne projekty inwestycyjne. Koordynowała wdrażanie nowej strategii Grupy Energa ze szczególnym uwzględnieniem celów transformacji energetycznej oraz procesem integracji z Grupą ORLEN. Wcześniej sprawowała funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych ENERGA S.A., zarządzając majątkiem strategicznym, kluczowymi inwestycjami strategicznymi Grupy oraz nadzorowała procesy z zakresu fuzji i przejęć. Odpowiadała także za nadzór korporacyjny i właścicielski w Grupie oraz zarządzanie ładem korporacyjnym.

Z PKN ORLEN S.A. była związana od lutego 2018 r., najpierw jako Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, a następnie od lutego 2019 r. jako Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii, Innowacji i Relacji inwestorskich była odpowiedzialna m.in. za opracowanie i realizację strategii PKN ORLEN, strategii dekarbonizacji, strategii wodorowej oraz nadzór nad realizacją projektów strategicznych w całej grupie kapitałowej. W PKN ORLEN nadzorowała również przygotowanie i realizację inwestycji kapitałowych, a także kształtowanie i prowadzenie polityki informacyjnej oraz relacji z uczestnikami rynku kapitałowego. Pod jej nadzorem znajdował się również obszar R_D wraz ze strategią rozwoju.

W latach 2016-2017 na stanowiskach dyrektora poszczególnych departamentów w Banku Ochrony Środowiska S.A. nadzorowała obszar bankowości prywatnej, a następnie bankowości korporacyjnej. W latach 2013-2016 jako kierownik marki w Plus Banku S.A. odpowiadała za budowę, kształtowanie i realizację strategii marketingowej oraz polityki komunikacji zewnętrznej. W latach 2002-2012 w Invest Banku S.A. zarządzała siecią sprzedaży, odpowiadała za kształtowanie oferty produktowej, budowę i realizację strategii banku. Nadzorowała realizację polityki komunikacji zewnętrznej, zarządzała relacjami z kluczowymi klientami banku, kolejno na stanowiskach kierownika ds. bankowości detalicznej, kierownika ds. marketingu i analiz, a następnie kierownika marki. W latach 2001-2002 była kierownikiem ds. kluczowych klientów w ComputerLand. W l. 1998-2001 pracowała w Banku Współpracy Europejskiej odpowiadając za relacje z kluczowymi klientami Banku.

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Zarządzanie i Marketing) oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (Finanse i Bankowość). Posiada dyplom Executive MBA przyznany przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe „Project Management” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Certyfikowanym Doradcą Finansowym European Financial Planning Association. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu funkcjonowania rynku finansowego oraz umiejętności menedżerskich.

Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak oświadczyła, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest też członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM