Biznes i finanse

IMPERIO ASI SA (14/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMPERIO ASI S.A w dniu 27.06.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dalej „Spółka”, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM