Biznes i finanse

INTER CARS SA (35/2022) Przedłużenie terminów spłaty oraz zwiększenie kwoty kredytów udzielonych na podstawie konsorcjalnej umowy kredytu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2022 z dnia 25 listopada 2022 r., informuje, że w dniu 7 grudnia 2022 r. zostały spełnione, przewidziane Aneksem z dnia 25 listopada 2022 r. do umowy kredytów terminowych i odnawialnych z dnia 14 listopada 2016 r. (o której zawarciu Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 30/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.) („Umowa Kredytu”), warunki zawieszające, w związku z czym:

(1) ostateczny termin spłaty kredytu terminowego udzielonego na podstawie Umowy Kredytu został wydłużony do dnia 30 listopada 2025 r.;

(2) maksymalna łączna wysokość kredytów terminowych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu została zwiększona o 117.000.000 zł (sto siedemnaście milionów złotych) i wynosi obecnie 838.814.000 zł (osiemset trzydzieści osiem milionów osiemset czternaście tysięcy złotych);

(3) ostateczny termin spłaty kredytów odnawialnych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu został wydłużony do dnia 30 listopada 2023 r.;

(4) maksymalna łączna wysokość kredytów odnawialnych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu została zwiększona o 183.000.000 zł (sto osiemdziesiąt trzy miliony złotych) i wynosi obecnie 1.305.373.500 zł (jeden miliard trzysta pięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) – informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM