Biznes i finanse

LIBET SA (9/2022) Informacja dot. zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ofercie publicznej.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie i w wykonaniu dyspozycji art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r.; Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zmianami), niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, złożone Spółce dnia 27 czerwca 2022 roku zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy o ofercie publicznej

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM