Biznes i finanse

DECORA SA (21/2022) Zawarcie aneksu do umowy o kredyt nieodnawialny przez Emitenta

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Emitent” ; „Spółka”) na podstawie Części 2, Rozdział I pkt. 3 Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 r. informuje, że w dniu 25 lipca 2022 r. spółka zależna AP Plast sp. z.o.o. („AP Plast”) zawarła z BNP Paribas Bank Polski Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy kredytu inwestycyjnego („Umowa” ; „Kredyt”), o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym 19/2022 z 13 czerwca 2022.

Na mocy aneksu, kwota kredytu została zwiększona do maksymalnej kwoty 9.200.000,00 EUR. Zmianie nie ulegają zabezpieczenia Umowy, oprócz punktu (i) kwota oświadczenia Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy zostaje zwiększona do kwoty 13.800.000,00 EUR.

Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM