Biznes i finanse

ZREMB-CHOJNICE SA (21/2022) Wybór członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę nr 10 w przedmiocie wyboru członków Komitetu Audytu.

W oparciu o powyższą uchwałę Rada Nadzorcza Emitenta wybrała spośród swoich członków trzech członków Komitetu Audytu w osobach:

1. Arkadiusz Domińczak – Przewodniczący Komitetu Audytu

2. Wojciech Kołakowski – Członek Komitetu Audytu

3. Aleksandra Kucharska – Członek Komitetu Audytu

Członkowie Komitetu Audytu zostali powołani na okres kadencji Rady Nadzorczej, który wynosi 3 lata.

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM