Biznes i finanse

NTT SYSTEM SA (11/2022) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki NTT System S.A. („Spółka”) jako uzupełnienie Raportu Bieżącego ESPI nr 8/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r., przekazuje w załączeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.

Jednocześnie Zarząd informuje o otrzymaniu od Przewodniczącego Rady Nadzorczej NTT System S.A. Pana Przemysława Fabiś Oświadczenia o podjęciu z przyczyn osobistych, decyzji o rezygnacji z ubiegania sie o wybór na członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. następnej kadencji.

Pozostała treść przedmiotowego raportu bieżącego oraz treści załączonych dokumentów pozostaje bez zmian.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki https://ntt.pl/walne-zgromadzenie/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM