Biznes i finanse

Branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Premiera wyników badań I edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego

Projekt Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego ma na celu przede wszystkim zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w branży i związanego z nimi zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie wyzwań stojących przed branżą, mających swe źródło w zmianach społecznych, gospodarczych, technologicznych i prawnych.

Raport branżowy obejmuje wyniki badań ilościowych, prowadzonych wśród pracodawców sektorów telekomunikacji oraz cyberbezpieczeństwa, a także pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w firmach, działających w tej branży. Wywiady oraz panele eksperckie, stanowiące uzupełnienie badań ankietowych, umożliwiły rozpoznanie trendów, oddziałujących na branżę oraz czekających ją w najbliższych latach zmian, na które silnie wpłynęła pandemia COVID-19.

Sytuacja w branży telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

Według danych prezentowanych przez GUS, na koniec września 2021 r., w branży telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa działało 15 438 firm.

Mniej więcej połowa przedsiębiorców z branży odczuła pozytywny bądź negatywny wpływ pandemii. Najistotniejszymi problemami przedsiębiorstw, wynikającymi z pandemii COVID-19, był wzrost kosztów funkcjonowania firm oraz dostosowanie procedur firm do wymogów bezpieczeństwa i higieny w związku z zagrożeniem epidemiologicznym (kolejno: 75% i 67% wskazań w przypadku sektora telekomunikacji oraz kolejno: 80% i 81% wskazań w przypadku sektora cyberbezpieczeństwa).

Pozytywnym aspektem wskazanym przez pracodawców (56% z sektora telekomunikacji oraz 71% z sektora cyberbezpieczeństwa) był wzrost liczby usług świadczonych przez firmy. W połowie przedsiębiorstw z sektora telekomunikacji oraz trzech na pięciu z sektora cyberbezpieczeństwa w czasie pandemii nawiązano także współpracę z nowymi partnerami biznesowymi.

Cyberbezpieczeństwo ma ogromne znaczenie, zarówno dla dostarczycieli usług i towarów o znaczeniu strategicznym, jak i małych i średnich przedsiębiorstw wszystkich branż. Z >>Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2021<<, przygotowanego przez PARP, wynika, że w 2020 r. 95% przedsiębiorstw zastosowało środki bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dane te jasno pokazują, jak duże znaczenie ma branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, co przekłada się na zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników” – mówi Dariusz Budrowski, Prezes PARP.

Przyjaźni pracownikom

Pracodawcy mogą być z siebie dumni, bo badanie pokazuje, że aż 95% pracowników jest zadowolona z wykonywanej pracy, co wynika z dobrej atmosfery panującej w miejscu pracy, wysokiego poziom umiejętności współpracowników, a także dostępu do odpowiednich narzędzi/sprzętu niezbędnych do wykonywania pracy. Jednak pomimo ogólnego zadowolenia ze współpracy ze swoimi przełożonymi, prawie 40% pracowników dostrzega braki u pracodawców w postaci skłonności do unikania podejmowania decyzji.

Pracodawcy starają się być atrakcyjnymi dla pracowników. Najczęściej stawiają na benefit w postaci umożliwienia pracownikom pracy zdalnej. Inne, często stosowane elementy motywacyjne to premie roczne oraz elastyczny czas pracy. Dodatkowo starają się wspierać swoich pracowników w rozwoju kompetencji w miejscu pracy. Korzystanie z przynajmniej jednej formy rozwoju kompetencji u swoich pracowników, zadeklarowało łącznie 86% wszystkich badanych przedsiębiorców.

Specjalista pilnie poszukiwany

W niemal co piątej firmie, spośród wszystkich badanych, poszukiwano nowych pracowników w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie.

W większości przedsiębiorstw pojawiały się problemy związane ze znalezieniem odpowiedniego specjalisty. W sektorze telekomunikacji wynikały one głównie z braku odpowiednich kompetencji, których oczekiwano w przedsiębiorstwach od kandydatów, natomiast w sektorze cyberbezpieczeństwa z niewielkiego zainteresowania ofertą pracy.

W sektorze telekomunikacji, w niemal połowie firm, poszukiwano pracowników na stanowisko inżyniera (każdej specjalizacji), a w sektorze cyberbezpieczeństwa, w co drugiej na stanowisko audytora bezpieczeństwa.

Większość firm przewiduje wzrost zatrudnienia w perspektywie najbliższych 3 lat. W sektorze cyberbezpieczeństwa wzrost ten zakłada 36% przedsiębiorców i jest to o 24 p.p. więcej w stosunku do sektora telekomunikacji. Niezależnie od perspektywy czasowej, najwięcej pracodawców prognozuje, że wzrost zatrudnienia wystąpi głównie w przypadku stanowiska programisty, natomiast w perspektywie 3 lat dotyczyć będzie przede wszystkim zapotrzebowania na stanowisko eksperta ds. bezpieczeństwa (31%; to więcej o 18 p.p. w zestawieniu z perspektywą 12 miesięcy).

Wyzwania dla branży

Aż 51% pracodawców z sektora telekomunikacji i 53% z sektora cyberbezpieczeństwa ma świadomość, że w najbliższych latach powinni zadbać o rozwój pracowników tak, aby utrzymali oni zatrudnienie. Kolejne ważne wyzwanie to spełnienie norm i wymogów dla pojawiających się nowych technologii, ponieważ obecne przepisy prawne nie do końca przystają do rzeczywistości technologicznej (sektor telekomunikacji: 50%, sektor cyberbezpieczeństwa: 49%). Innym ważnym aspektem jest informowanie klientów o zagrożeniach przy korzystaniu z technologii i usług telekomunikacyjnych/internetowych, oferowanych przez firmę (sektor telekomunikacji: 45%, sektor cyberbezpieczeństwa: 49%).

W przypadku niektórych wyzwań zaobserwowano dużą różnicę bezwzględną pomiędzy sektorami (wszystkie na korzyść sektora cyberbezpieczeństwa). Najważniejsze z nich to: znalezienie nowych pracowników z zakresu IT, którzy zajmują się projektowaniem systemów, programów, aplikacji; weryfikacja nowych pracowników w zakresie ich kompetencji i historii o ochronie danych osobowych oraz zwiększenie poziomu dbałości o doświadczenia użytkownika podczas korzystania z technologii i usług oferowanych przez firmę.

Więcej ciekawych wniosków z raportu zostanie przedstawionych na webinarze z cyklu „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego”, który odbędzie się 26 maja 2022 r. o godz. 10:00.

Więcej informacji znaleźć można na stronie PARP.

Źródło informacji: PARP

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM