Biznes i finanse

DĘBICA SA (17/2022) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 30 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. podaje do wiadomości, że Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 r. był:

– Goodyear Holdings S.r.l., posiadający 12 042 976 głosów, co stanowiło 87,25% ogólnej liczby głosów oraz 97,11% liczby głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM