Biznes i finanse

NOVAVIS GROUP SA (28/2022) Informacja o zarejestrowaniu spółki celowej

Zarząd Novavis Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 1 lipca 2022 roku powziął informację na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o zarejestrowaniu w dniu 24 czerwca 2022 roku spółki celowej NG PV 6 Sp. z o.o.

W podmiocie tym, Emitent posiada 100% udziałów. Spółka celowa została powołana w celu zawarcia umów dzierżawy gruntów, na bazie których będą dewelopowane farmy fotowoltaiczne.

Powołanie spółki celowej jest kontynuacją realizacji strategii, na bazie której Emitent kontynuuje działania mające na celu budowę znaczącego podmiotu działającego na rynku odnawialnych źródeł energii.

W ocenie Zarządu Spółki powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na wpływ na przyszłą działalność Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM