Biznes i finanse

ZE PAK SA (26/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZE PAK SA w dniu 30 czerwca 2022 roku

ZE PAK SA („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ Spółki”), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku, dysponowali 41 828 898 głosami, stanowiącymi 82,30% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki byli:

– ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED posiadający 33 523 911 głosów, co stanowiło 80,15% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 65,96% ogólnej liczby głosów;

– OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ” posiadający 3 820 000 głosów, co stanowiło 9,13% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 7,52% ogólnej liczby głosów;

– NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadający 2 550 000 głosów, co stanowiło 6,10% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 5,02% ogólnej liczby głosów;

Ogólna liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji i wynikających z nich głosów wynosi 50 823 547.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM