Biznes i finanse

ODLEWNIE POLSKIE SA (13/2022) Akcjonariusze posiadający powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 lipca 2022 r.

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 4 lipca 2022 roku akcjonariuszami, którzy posiadali powyżej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu byli:

1.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OP Invest z siedzibą w Starachowicach, posiadająca 5.765.246 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 41,9976% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 28,6691% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,

2. Pan Adam Żyła posiadający 3.635.700 (trzy miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 26,4847% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 18,0794% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,

3. Pan Marcin Wąsiel posiadający 1.500.900 (jeden milion pięćset tysięcy dziewięćset) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 10,9334% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 7,4636% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,

4. Pan Leszek Walczyk posiadający 1.230.578 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 8,9643% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 6,1193% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,

5. Pan Zbigniew Ronduda posiadający 732.000 (siedemset trzydzieści dwa tysiące) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 5,3323% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 3,6400% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,

6. Pan Ryszard Pisarski posiadający 732.000 (siedemset trzydzieści dwa tysiące) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 5,3323% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 3,6400% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM