Biznes i finanse

CAPTOR THERAPEUTICS SA (28/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 30 czerwca 2022 r. co najmniej 5% głosów

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się 30 czerwca 2022 r.:

1. Michał Walczak posiadał 915.378 akcji Spółki, z których przysługiwało 1.456.395 głosów na ZWZ, co stanowiło 41,83% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 27,45% ogólnej liczby głosów;

2. Paweł Holstinghausen Holsten posiadał 589.966 akcji Spółki, z których przysługiwało 950.041 głosów na ZWZ, co stanowiło 27,29% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 17,90% ogólnej liczby głosów;

3. Sylvain Cottens posiadał 340.897 akcji Spółki, z których przysługiwało 526.730 głosów na ZWZ, co stanowiło 15,13% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 9,93% ogólnej liczby głosów;

4. Fundusze Zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.(Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2065, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny) łącznie posiadały 336.250 akcji Spółki, z których przysługiwało 336.250 głosów na ZWZ, co stanowiło 9,66% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 6,34% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM