Ludzie i kultura

Ełk: Promenada nad jeziorem centrum spotkań artystów

Promenada nad Jeziorem Ełckim to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Ełku chętnie odwiedzane przez mieszkańców, turystów oraz gości przebywających w naszym mieście. Miejscy radni wyszli z propozycją dodatkowego uatrakcyjnienia promenady w okresie letnim poprzez udostępnienie jej lokalnym twórcom i artystom. 

W odpowiedzi na oczekiwania środowisk ełckich twórców kultury, artystów i rzemieślników miejski samorząd stworzył możliwości zaprezentowania talentów, pasji, wyrobów rzemiosła artystycznego na terenach przy promenadzie.

Dzięki temu będzie to dodatkowa przestrzeń do spotkań np. muzyków, malarzy, rzeźbiarzy i twórców reprezentujących inne formy sztuki, którzy będą mogli prezentować efekty swojej działalności mieszkańcom i turystom.

Każdy artysta czy stowarzyszenie zainteresowane taką możliwością, składając prosty wniosek w Urzędzie Miasta Ełku, może uzyskać zgodę na nieodpłatne udostępnienie promenady w okresie do 30 września. We wniosku należy wskazać:
•    dane wnioskodawcy
•    propozycję lokalizacji oraz wielkość potrzebnej powierzchni
•    okres / termin, w jakim będzie prowadzona prezentacja artystyczna
•    opis formy i sposobu prezentacji talentów artystycznych. 

Dotychczas udostępniono trzy lokalizacje:
•    przy ul. Pułaskiego (okolice WSFiZ)
•    przy ul. Pułaskiego (w okolicy placu zabaw i boiska do koszykówki)
•    przy ul. Nadjeziornej (po południowej stronie placu zabaw)

Istnieje również możliwość udostępnienia innych lokalizacji. Każdy wniosek będzie analizowany indywidualnie. Priorytetem będzie niezakłócanie normalnego funkcjonowania promenady, nieograniczanie ruchu pieszych czy rowerzystów oraz bezpieczeństwo użytkowników promenady.

Urząd Miasta może nie wyrazić zgody lub cofnąć udzieloną zgodę w przypadku organizacji na przedmiotowych terenach imprez/wydarzeń miejskich, lub z innych ważnych powodów np. łamania prawa, przesłanek porządkowych, organizacyjnych czy wynikających z zasad bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje oraz wzór wniosku można otrzymać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 234). Osoba do kontaktu: Pan Radosław Nasalski (tel. 87 732 62 34; email: r.nasalski@um.elk.pl


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM