Biznes i finanse

HUUUGE, INC. (36/2022) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

Huuuge, Inc. („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, (RB 4/2022 oraz RB 9/2022 oraz RB 23/2022) Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: US44853H1086) jak następuje:

– w dniu 4 lipca 2022 r. – 49 045 akcji własnych o łącznej wartości 898 417,53 zł, za średnią jednostkową cenę 18,32 zł, stanowiących łącznie 0,06% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

– w dniu 5 lipca 2022 r. – 47 890 akcji własnych o łącznej wartości 857 007,35 zł, za średnią jednostkową cenę 17,90 zł, stanowiących łącznie 0,06% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

– w dniu 6 lipca 2022 r. – 48 036 akcji własnych o łącznej wartości 873 580,53 zł, za średnią jednostkową cenę 18,19 zł, stanowiących łącznie 0,06% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

– w dniu 7 lipca 2022 r. – 48 981 akcji własnych o łącznej wartości 884 968,77 zł, za średnią jednostkową cenę 18,07 zł, stanowiących łącznie 0,06% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz

– w dniu 8 lipca 2022 r. – 48 420 akcji własnych o łącznej wartości 884 750,94 zł, za średnią jednostkową cenę 18,27 zł, stanowiących łącznie 0,06% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Ipopema Securities S.A.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 4 995 921 akcji własnych stanowiących 5,93% kapitału zakładowego Emitenta i dających 5,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami własnymi nabytymi wcześniej).

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM