Biznes i finanse

MERCOR SA (28/2022) Zawiadomienie o zmniejszeniu łącznego posiadania akcji Spółki poniżej 10% ogólnej liczby głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd „MERCOR” S.A. przekazuje w załączeniu otrzymane w dniu 12 lipca 2022 roku od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zmniejszeniu łącznego posiadania akcji Spółki poniżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:

Art.70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM