Biznes i finanse

NEWAG SA (21/2022) Zawarcie umów sprzedaży i utrzymania lokomotyw elektrycznych

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z RAIL CAPITAL PARTNERS sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy („Zamawiający”) pięć indywidualnych umów sprzedaży wraz z umowami serwisowania (łącznie jako „Umowy Indywidualne”).

Umowy Indywidualne zostały zawarte na podstawy umów ramowych sprzedaży i utrzymania, o których zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2019 („Umowy Ramowe”).

Przedmiotem Umów Indywidualnych jest sprzedaż przez Spółkę na rzecz Zamawiającego łącznie pięciu lokomotyw elektrycznych („Lokomotywy”) wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez okres dziesięciu lat.

Lokomotywy objęte Umowami Indywidualnymi będą wydawane Zamawiającemu w roku 2023 oraz 2024 zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem.

Szacunkowa wartość Umów Indywidualnych wynosi 79 653 120,00 zł netto, z czego około 5 % stanowi szacunkowe wynagrodzenie za świadczenie usługi utrzymania planowego w zakresie poziomów P1 oraz P2 płatne w trakcie utrzymania proporcjonalnie do upływu czasu i przebiegu Lokomotyw, a pozostałą część stanowi cena sprzedaży Lokomotyw płatna po wydaniu Lokomotyw. Ponadto Umowy Indywidualne przewidują możliwość zlecenia utrzymania korekcyjnego oraz przeglądów planowych w zakresie poziomów P3 oraz P4.

W pozostałym zakresie warunki Umów Ramowych i Umów Indywidualnych nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.

Łącznie dotychczas Zamawiający zamówił na podstawie Umów Ramowych dziesięć Lokomotyw wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM