Biznes i finanse

MENNICA POLSKA SA (26/2022) brak spełnienia się warunków zawieszających w znaczącej umowie warunkowej zawartej przez spółkę pośrednio zależną od Emitenta

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 20/2022 z dnia 19 maja 2022 roku, informuje, że w dniu 18 lipca 2022 roku bezskutecznie upłynął termin spełnienia się warunków zawieszających umowy zawartej przez spółkę Estelport Investments sp. z o.o. (dalej: „SPV”) w 100% zależnej od spółki Mennica Deweloper sp. z o.o. (spółki w 100% zależnej od Emitenta) umowy z Alcatel Submarine Networks z siedzibą w Nozay we Francji (dalej: „ASN”) w przedmiocie instalacji i dostawy światłowodu podmorskiego łączącego południowe Włochy z Izraelem (dalej: „Umowa”). W związku z przeprowadzeniem dodatkowej analizy zmieniających się warunków makroekonomicznych, której wyniki wykazały na potencjalne zwiększenie poziomu ryzyka realizacji Umowy, SPV nie dokonała przedpłaty w wysokości 7,5% wartości Umowy, a w konsekwencji warunki zawieszające wskazane w Umowie nie uległy ziszczeniu. Brak ziszczenia się warunków zawieszających oznacza rozwiązanie Umowy.

Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o braku realizacji projektu o nazwie MINTED ONE, który przewidywał budowę przez SPV (spółkę pośrednio zależną od Emitenta) światłowodu z Europy na Bliski Wschód, a o którym Emitent informował we wskazanym powyżej raporcie bieżącym nr 20/2022.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM