Biznes i finanse

MCI CAPITAL ASI SA (2/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazania raportów okresowych w 2022 roku:

? Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 rok – 13 kwietnia 2022 roku,

? Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2022 roku – 11 maja 2022 roku,

? Skonsolidowany i jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 20 września 2022 roku,

? Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku – 17 listopada 2022 roku.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM