Biznes i finanse

SERINUS ENERGY PLC (25/2022) Zakończenie procesu due diligence przez Autoryzowanego Doradcę (Nominated Adviser)

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej […], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2022, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, że w dniu 25 lipca 2022 r., w następstwie wyznaczenia w dniu 27 kwietnia 2022 r. firmy Shore Capital and Corporate Limited („Shore Capital”) do pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy (ang. Nominated Adviser), Shore Capital zawiadomiła o zakończeniu procesu due diligence.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM