Biznes i finanse

NWAI Dom Maklerski z największą liczbą obsłużonych emisji certyfikatów i obligacji

„Liczby te traktujemy jako dowód zaufania naszych klientów, które zdobyliśmy przede wszystkim wysoką jakością świadczonych usług. Kluczem jest tu połączenie dobrej znajomości potrzeb emitentów i inwestorów, regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i pełnego przekroju stosowanych na rynku rozwiązań w zakresie konstrukcji dokumentów emisyjnych. Dzięki temu jesteśmy w stanie na etapie weryfikacji dokumentów wskazać dopuszczalne rozwiązania, pozwalające osiągnąć klientom zakładane przez nich skutki” – komentuje Szymon Jędrzejewski, członek zarządu NWAI Dom Maklerski.

W przypadku certyfikatów inwestycyjnych FIZ pierwsze miejsce pod względem udziału w rynku obsługiwanych emisji NWAI Dom Maklerski utrzymuje już od momentu wprowadzenia instytucji agenta emisji do polskiego porządku prawnego. Agent emisji, wraz z pokrewnymi funkcjami dotyczącymi obsługi certyfikatów FIZ w KDPW, takimi jak sponsor emisji czy agent płatniczy, to tylko jedna z wielu usług maklerskich dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Strategia NWAI Dom Maklerski zakłada zapewnienie towarzystwom funduszy inwestycyjnych możliwie kompleksowej obsługi zarządzanych przez nie funduszy zamkniętych. Dlatego NWAI organizuje konsorcja dystrybucyjne publicznych FIZ, pełni funkcję animatora certyfikatów inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2021 roku świadczy również usługę depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych – obecnie dla kilkunastu towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Na rynku emisji obligacji tradycyjnie większą rolę odgrywają banki. Jednak i tutaj NWAI Dom Maklerski ma silną pozycję rynkową, ustępując pod względem udziału w rynku jedynie dwóm dużym bankom z państwowym akcjonariatem. Również tutaj znaczenie ma doświadczenie, uzyskane w ponad 550 emisjach obligacji przeprowadzonych przez NWAI od 2009 roku oraz kompleksowość oferty dla przedsiębiorstw, obejmującej oferowanie akcji i obligacji, prowadzenie rejestru akcjonariuszy, usługi autoryzowanego doradcy oraz animację akcji i obligacji.

Warto wspomnieć również o innowacyjnym charakterze prowadzonej działalności. NWAI DM od 2020 roku z sukcesem prowadzi pierwszą w Polsce w pełni elektroniczną platformę inwestycyjną oferującą szeroki dostęp do instrumentów finansowych rynku pierwotnego dla klientów indywidualnych – pod marką eNWAI.pl

”Szeroka gama różnorodnych ofert dostępna w jednym miejscu (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne czy produkty strukturyzowane), w pełni elektroniczny proces rejestracji i co najważniejsze również sam proces inwestycji są elementami bardzo cenionymi przez naszych inwestorów – komentuje Paweł Szydłowski, manager Departamentu Bankowości Inwestycyjnej w NWAI Dom Maklerski. – Stawiamy na przejrzystość i prostotę całego procesu inwestycji z zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz na innowacyjny charakter naszej propozycji, czego dowodem jest choćby biometryczna weryfikacja tożsamości na etapie rejestracji”.

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Więcej o NWAI: https://www.nwai.pl/stopka/o-nas/o-nwai-dom-maklerski-sa. NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, KRS 0000304374, email: company@nwai.pl, jest firmą inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Źródło informacji: NWAI Dom Maklerski

 


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM