Polityka i społeczeństwo

Kamionka Piast w Opolu – Najlepsza Przestrzeń Publiczna w regionie

Kamionka Piast to wyrobisko marglowe, które powstało w 1906 roku w związku z działalnością cementowni.

Po drugiej wojnie światowej powstała tam cementownia Piast, która działała do 1976 roku. Gdy ze względów ekonomicznych w zakładzie zaprzestano wydobycia teren został zdegradowany, stając wielkim śmietniskiem.

Potencjał rozwojowy Kamionki Piast dostrzegło miasto Opole. Chodziło w szczególności o walory ukształtowania dna i brzegów, ciekawy ekosystem oraz rzadkiej w warunkach polskich przejrzystość wody. Dużym potencjałem charakteryzowała się również zaniedbana dotychczasowa zieleń. Wszystko to, w połączeniu z dużym i wciąż rosnącym popytem na tereny rekreacyjno-sportowe, sąsiedztwem użytku ekologicznego, przyczyniło się do decyzji o rewitalizacji tego cennego terenu i nadaniu mu nowych funkcji społecznych.

W obszarze zieleni projekt objął m.in. oczyszczenie i przygotowanie terenu oraz prace pielęgnacyjne, wykonanie nowych nasadzeń i trawników rekreacyjno-piknikowych, a także wykonanie nasadzeń ochronnych dla poprawy stateczności skarp i zboczy.

W zakresie robót budowlanych projekt objął m.in. wykonanie: gruntowych ścieżek parkowych, boksów widokowo-rekreacyjnych, platform widokowych, umieszczenie małej architektury, a także utworzenie: placów zabaw, boiska do piłki nożnej oraz siłowni plenerowej. W ramach inwestycji wykonano ponadto budynek stanicy płetwonurków, a także montaż pomostów pływających. W ramach projektu utworzono także parking oraz wybieg dla psów.

Inwestycja pochłonęła 7,7 mln zł, w tym 3,7 mln zł pochodziło z działania Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prace ukończono w 2021 roku. Od tego czasu Kamionka Piast cieszy się dużą popularnością, m.in. wśród spacerowiczów, biegaczy i rowerzystów.

Opolski urząd marszałkowski zorganizował konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna już po raz trzynasty. Jak argumentował podczas wręczenia nagród członek zarządu województwa Szymon Ogłaza, to prestiżowy konkurs, bo ocenia się w nim realizacje, które kształtują przestrzeń publiczną, czyli to, co nas otacza, z czego możemy korzystać na co dzień.

„Założeniem konkursu jest właśnie promocja takich najlepszych, najładniejszych i najbardziej funkcjonalnych realizacji, które często powstają dzięki unijnym funduszom. Jeśli już inwestujemy tak ogromne środki w inwestycje to warto, żeby to były dobrze wykorzystane pieniądze, zarówno pod względem funkcjonalnym, estetycznym i jakości wykonania” – dodał Szymon Ogłaza.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM