Biznes i finanse

HERKULES SA (44/2022) Otrzymanie przez Spółkę zależną informacji o obniżeniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty limitu kredytowego spółki zależnej

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2022 z dnia 25 października 2022 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. Herkules Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka zależna”) przekazał Spółce informację, iż w dniu 1 grudnia 2022 roku do Spółki zależnej wpłynęło pismo z Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej „Bank”) informujące o obniżeniu kwoty limitu kredytowego z kwoty 17.500.000,00 zł do wysokości wykorzystanego limitu, tj. do kwoty 16.678.081,67 zł. przyznanego spółce zależnej przez Bank na podstawie umowy kredytu nr 18/4493 z dnia 14 września 2018 roku (dalej „Umowa kredytu”) zawartej pomiędzy Bankiem, a Spółką zależną, finansującej realizację kontraktu zawartego z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na postawie Umowy nr 90/109/0002/18/Z/I z dnia 29 marca 2018 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSMR na liniach kolejowych PKP PLK SA” („Kontrakt GSM-R”).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM