Biznes i finanse

MEDICALGORITHMICS SA (73/2022) Powołanie Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Przemysława Tadlę do pełnienia funkcji Członka Zarządu na okres 3-letniej kadencji.

Informacja o Członku Zarządu:

Pan Przemysław Tadla posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w dużych, międzynarodowych koncernach działających w branży elektronicznej, motoryzacyjnej, certyfikacji wyrobów oraz branży medycznej.

Od 2008 roku zajmuje się oceną zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa oraz certyfikacją wyrobów na rynek USA oraz najważniejsze rynki międzynarodowe. Z Medicalgorithmics S.A. był związany od połowy 2013 do 2021 roku. Zajmował kilka stanowisk, między innymi kierował Działem Rozwoju Strategii oraz był Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością przy Zarządzie. Jako dyrektor ds. Strategii odpowiadał za wspieranie Zarządu Spółki w opracowywaniu, komunikowaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu strategicznych inicjatyw Spółki. Pośród najważniejszych projektów, za które odpowiadał, był projekt nowego systemu do hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej PocketECG CRS, który zakończył się certyfikacją CE oraz FDA w 2018 roku. Dodatkowo przez wiele lat jako Dyrektor Product Compliance nadzorował dział certyfikacji wyrobów medycznych Spółki, który odpowiadał za wszelkie sprawy regulacyjne dotyczące wyrobów medycznych, w tym certyfikaty i rejestracje na całym świecie. W ostatnim okresie pracy dla Medicalgorithmics S.A. jako Dyrektor Operacyjny kierował zakładem produkcyjnym Spółki.

Po odejściu z Medicalgorithmics S.A. rozpoczął działalność jako konsultant w spółce RASC Sp. z o.o. i współpracował z przedsiębiorstwami z branzy med-tech z Europy oraz Stanów Zjednoczonych wspierając je w zakresie rozwoju produktów, strategii certyfikacji i dopuszczenia do obrotu. Od początku 2022 roku jako Dyrektor Operacyjny odpowiada za rozwój produktów w amerykańskich startupach Biometryks LLC oraz Kardiolytics Inc.

Pan Przemysław Tadla jest absolwentem Politechniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Pan Przemysław Tadla będzie odpowiedzialny w Zarządzie za obszar technologii, jako Chief Technology Officer.

Pan Przemysław Tadla złożył oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, kapitałowych ani członkami organów innych konkurencyjnych osób prawnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM