Biznes i finanse

ZREMB-CHOJNICE SA (12/2022) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2021 rok.

Zarząd Spółki Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2022 r., informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2021, z dnia 22 kwietnia 2022 r. na dzień 28 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM