Polityka i społeczeństwo

Szlak Azja Centralna-Europa. O zacieśnianiu współpracy na posiedzeniu OBWE

Tematem spotkania były wyniki tegorocznej działalności OBWE, aktualne zagadnienia bezpieczeństwa regionalnego, zapobiegania i rozwiązywania konfliktów zbrojnych, zwalczania radykalizacji postaw, ekstremizmu i zagrożeń ponadnarodowych, współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa i inne.

Priorytet dialogu

W posiedzeniu uczestniczyła delegacja kazachstańska pod przewodnictwem wicepremiera – ministra spraw zagranicznych Mukhtara Tileuberdiego.

W swoim wystąpieniu wicepremier mówił o zakrojonych na szeroką skalę reformach politycznych i społeczno-gospodarczych realizowanych w kraju w ramach ogłoszonej przez Kasyma-Żomarta Tokajewa idei budowy „Sprawiedliwego Kazachstanu”. Reformach, które popiera zdecydowana większość Kazachów, czemu dali wyraz podczas ostatnich przedterminowych wyborów prezydenckich – Kasym-Żomart Tokajew uzyskał 81,31 proc. głosów.

M. Tleuberdi przedstawił stanowisko i wizję Kazachstanu w kwestiach dotyczących wszystkich trzech wymiarów Organizacji, koncentrując się na znaczeniu kontynuowania inkluzywnego dialogu i realizacji skoordynowanych działań państw członkowskich OBWE, które wspólnie powinny reagować na sytuacje konfliktowe i zapobiegać im. W tym kontekście zwrócono uwagę, że spory wewnątrz OBWE powinno się rozwiązywać za pomocą środków dyplomatycznych.

Jak podkreśla minister Tileuberdi, przywrócenie zaufania do obszaru euroatlantyckiego i Eurazji w duchu Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z Helsinek, Karty Paryskiej i Deklaracji z Astany ma ogromne znaczenie.

„Tak” dla nowych szlaków handlowych

Mukhtar Tileuberdi wziął też udział w spotkaniu ministerialnym „Azja Centralna i Republika Federalna Niemiec” w formacie C5+1. Dotyczyło ono m.in. współpracy regionalnej w Azji Centralnej, bezpieczeństwa w Afganistanie czy wpływu zmian klimatu na gospodarkę regionu. Szczególną uwagę poświęcono również połączeniom między krajami Azji Centralnej i Europy, w szczególności na współpracę przy rozwoju międzyregionalnej infrastruktury handlowej i transportowej, w tym pomocy z programu Unii Europejskiej „Global Gateway”.

Jak zauważa wciepremier – minister spraw zagranicznych Kazachstanu, w świetle zmian geopolitycznych i zakłóceń łańcuchów dostaw kwestia współpracy w obszarze tranzytu i transportu jest szczególnie ważna.

„Kazachstan jest zainteresowany budową nowych szlaków transportowych między Azją Centralną a Europą, w tym z Niemcami. Zapraszamy do dołączania do inicjatywy stworzenia Międzypaństwowego Konsorcjum Wodno-Energetycznego Azji Centralnej” – zachęca Tileuberdi.

Uczestnicy spotkania potwierdzili swoje zainteresowanie rozwojem alternatywnych tras, w szczególności Transkaspijskiego Międzynarodowego Szlaku Transportowego.

Równocześnie w kuluarach Rady Ministerialnej OBWE M. Tleuberdi odbył szereg odrębnych spotkań bilateralnych z szefami delegacji Austrii, Wielkiej Brytanii, Kanady, Cypru, Norwegii, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Estonii, Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) oraz Zgromadzenie Parlamentarne OBWE. Podczas rozmów dwustronnych omówiono priorytetowe kwestie z agendy dwustronnej, w tym dalsze rozszerzanie współpracy politycznej, handlowej, gospodarczej, kulturalnej i humanitarnej z tymi państwami i organizacjami.

Kazachstan został członkiem OBWE w 1992 roku. W 2010 roku Republika Kazachstanu przewodniczyła OBWE, organizując w grudniu tego samego roku szczyt organizacji, którego kulminacją było przyjęcie dokumentu „Deklaracja rocznicowa z Astany: ku wspólnocie bezpieczeństwa”.

Źródło informacji: Strategic Advisors

 


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM