Polityka i społeczeństwo

Komitet Wspólny UEandndash;Ukraina: współpraca w imię rozwoju i stabilności

Ministerstwo Infrastruktur serdecznie zaprasza obserwatorów polskich do udziału w pierwszym posiedzeniu Wspólnego Komitetu, nadzorującego i monitorującego stosowanie i wykonywanie Umowy między UE a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów. Posiedzenie ma służyć rozstrzygnięciu protestów branży transportowej na granicy polsko-ukraińskiej. Dzięki artykułowi 7 Umowy, przedstawiciele polscy otrzymują możliwość wypowiedzi w szczególnych sytuacjach. Ministerstwo Infrastruktur zapewnia wszelkie wymagane zabezpieczenia i wsparcie dla wszystkich obserwatorów.

Arkadiusz Marchewka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, reprezentował Polskę na spotkaniu, w trakcie którego wyraźnie zaznaczył, że pomoc dla Ukrainy nie może powodować negatywnych konsekwencji dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Minister wyraził również przekonanie, że wspólnymi siłami Polski, Komisji Europejskiej oraz Ukrainy uda się wypracować konstruktywne rozwiązania, które pomogą złagodzić skutki protestu transportowego na granicy obu państw. Dariusz Klimczak, nowo powołany minister infrastruktury, wyraził swoje zaangażowanie w rozwiązanie problemu, spotykając się z protestującymi w Lublinie w pierwszych godzinach pełnienia swojej funkcji.

Wiceminister Marchewka zauważył, że okres blisko półtorarocznego obowiązania Umowy między UE a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów nie dał pozytywnych wniosków w odniesieniu do skutków dla polskiego rynku transportu drogowego. Ujawnił, że pojawiła się nierównowaga na rynku przewozów polsko-ukraińskich, na którą wpływ miały wyższe koszty prowadzenia działalności przez przewoźników polskich w porównaniu do konkurencji ukraińskiej. Ponadto, wiceminister zwrócił uwagę na uciążliwości związane z ukraińskim systemem e-kolejki, który wpłynął na znaczne wydłużenie czasu powrotu pojazdów ciężarowych z Ukrainy do UE.

Rząd polski zgłosił prośbę o gruntowne zbadanie skutków liberalizacji transportu drogowego w Unii Europejskiej i Ukrainie oraz wprowadzenie rozwiązań, które zabezpieczą rynek transportowy UE przed nadmierną konkurencją ukraińskich przewoźników. Ponadto wzywa się do rozważenia możliwości wprowadzenia zmian w umowie UE-Ukraina, aby lepiej odzwierciedlała ona zamiary oraz intencje stron i zapobiegała nadmiernej presji na wewnętrzny rynek przewozów towarowych.

PAP SA nie wprowadza żadnych zmian w treści komunikatów publikowanych w serwisie PAP, pozostawiając je w formie dostarczonej przez nadawcę. Osoba lub podmiot upoważniony do publikacji komunikatu odpowiada za jego treść, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM