Biznes i finanse

ZREMB-CHOJNICE SA (45/2022) Ustanowienie hipoteki.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu 35/2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie podpisania umowy o współpracy i partnerstwie strategicznym (zwanym dalej „Umową”) ze spółką działającą na rynku dostaw stali („Dostawcą”), informuje, iż w dniu 7 grudnia 2022 r. otrzymał zawiadomienie o dokonaniu w dniu 29 listopada 2022 r. przez Sąd Rejonowy w Chojnicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu w dziale IV ksiąg wieczystych nr SL1C/00056066/1, hipoteki umownej ustanowionej na prawie użytkowania wieczystego (wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi odrębną od gruntu własność użytkownika wieczystego ) gruntu Skarbu Państwa, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 5220.

Hipoteka została ustanowiona do kwoty 2.000.000 zł i stanowi prawne zabezpieczenie spłaty roszczenia w ramach przedmiotowej Umowy o współpracy gospodarczej i partnerstwie strategicznym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM