Biznes i finanse

SYNEKTIK SA (46/2022) Informacja o zawarciu istotnej umowy na sprzedaż systemu da Vinci

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 31/2022 z 5 września 2022 r. dotyczącego wyboru oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę systemu da Vinci, Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka powzięła informację o zawarciu umów pomiędzy spółką zależną Synektik Czech Republic s.r.o. z siedzibą w Pradze w Czechach a Nemocnice Pardubického kraje, a.s. z siedzibą: Kyjevská 44, 53203 Pardubice, Czechy (Szpital).

Umowy dotyczą dostawy systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej da Vinci do Szpitala, instalacji systemu i szkolenia personelu wraz z opieką serwisową w ramach gwarancji, a także pogwarancyjnej opieki serwisowej na okres 8 lat. Łączna wartość umów wynosi netto 85 929 000 CZK. Umowy zostały zawarte w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego zgodnie z czeskim prawem zamówień publicznych.

Realizacja dostawy systemu da Vinci nastąpi w terminie do 8 tygodni od złożenia wniosku o dostawę przez Szpital. Okres gwarancji na dostawę systemu wynosi 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podpisanie przedmiotowych umów zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż ich łączna wartość netto wynosi blisko 10 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z umów wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2022, trwającym od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM