Biznes i finanse

Zrównoważony rozwój to wymierne zyski – poznaliśmy Liderów ESG 2022

Lider ESG to tytuł przyznawany firmom i instytucjom, które realizują wyróżniającą się działania w trzech kategoriach: strategia ESG, innowacyjne produkty i usługi wspierające ochronę środowiska, społeczności lokalne, czy też sprawy etyki oraz prowadzą skuteczne kampanie informacyjno-edukacyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju. Do tegorocznej, drugiej edycji konkursu nadesłano 91 zgłoszeń.  

„Kwestie ESG stają się nieodłączną częścią procesu inwestycyjnego i są analizowane obok tradycyjnych wskaźników finansowych. Zrównoważony rozwój spółek giełdowych oznacza zatem łatwiejszy dla nich dostęp do kapitału lokalnego i globalnego. Chcemy pokazać i nagrodzić liderów w obszarze ESG, którzy wyznaczają kierunki zielonej transformacji, wdrażając innowacyjne produkty i kompleksowe strategie” – powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

ESG (environmental, social and corporate governance; środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny) to obecnie „must have” dla każdej firmy, która chce się liczyć na rynku. Inwestowanie w ESG buduje długoterminową wartość marki w oczach klientów i inwestorów, którzy coraz częściej wymagają od przedsiębiorców, aby działali zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W kapitule konkursu Liderzy ESG zasiadają przedstawiciele organizatorów konkursu: warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, NN Investment Partners TFI, globalnej firm doradczych PwC oraz zaproszonych do współpracy organizacji m.in. UN Global Compact, EBOR, Związek Banków Polskich i Sieć Badawcza Łukasiewicza. Nagrody (srebrne, złote oraz te najważniejsze – diamentowe), przyznawane są w trzech głównych kategoriach: Innowacja, Program edukacyjny oraz Strategia.

„Zrównoważony rozwój generuje nie tylko obowiązki, ale również szanse umocnienia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wpływ na to ma kilka czynników, m.in. presja rynku, coraz większa świadomość konsumentów oraz ich oczekiwania wobec spółek aby rozwijały się w sposób odpowiedzialny i transparentny, a także jednoznaczna postawa inwestorów i funduszy ubezpieczeniowych” – podkreślał Krzysztof Szułdrzyński, partner w PwC.

Laureatem II edycji konkursu Lider ESG w kategorii „Innowacje” została Grupa Elemental Holding, działająca w branży recyklingu oraz obrotu surowcami wtórnymi. Autorami diamentowych projektów edukacyjnych okazały się ex aequo Fundacja Grunt od Nowa (promowanie zrównoważonego rolnictwa) oraz Orange Polska (ambitne programy w obszarze smart city). Główna nagroda w kategorii „Strategia” powędrowała z kolei do ING Banku Śląskiego S.A.

„Ta statuetka to zarówno wielkie wyróżnienie, jak i odpowiedzialność. Rolą lidera jest bowiem udowadnianie swoim przykładem innym podmiotom, przede wszystkim z branży MŚP, że inwestowanie w ESG po prostu się opłaca” – tłumaczyła Małgorzata Jarczyk-Zuber, Chief Innovation Officer w ING Bank Śląski.

Nagrodą specjalną konkursu jest „Wizjoner/Wizjonerka Zielonej Transformacji”, stanowiąca wyróżnienie dla osób szczególnie zaangażowanych we wprowadzanie innowacyjnych zmian na rzecz ochrony klimatu. W tym roku otrzymał ją Wojciech Hann w uznaniu za konsekwentne wspieranie zielonej transformacji polskiego rynku, w szczególności sektora finansowego oraz pozytywny wkład dla ochrony środowiska w Polsce.

„Odbieram tę nagrodę w wyjątkowym momencie w mojej karierze zawodowej, ale traktuję ją jako wyraz uznania dla wszystkich pracowników BOŚ. Był to pierwszy polski bank, który już dekady temu głośno mówił o potrzebie wspólnych działań na rzecz ochrony klimatu. Dziś udział zielonych kredytów w jego portfelu dochodzi już do 50 proc.” – powiedział Wojciech Hann.

Warto przypomnieć, że w tegorocznym badaniu GPW dotyczącym wpływu czynników ESG na decyzje inwestycyjne uczestników rynku kapitałowego, aż 84 proc. ankietowanych zadeklarowało uwzględnianie danych ESG w procesach decyzyjnych, co stanowi najwyższy wynik wskazań w historii sondażu. Co więcej, 8 na 10 ankietowanych oceniło, że spółki wdrażające standardy ESG charakteryzują się niższym poziomem ryzyka niż podmioty, które nie uwzględniają ich w swej strategii.

Sama Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od lat jest zaangażowana w inicjatywy dotyczące zrównoważonego rozwoju. W listopadzie 2002 roku zostały opublikowane po raz pierwsze zasady Dobrych praktyk w spółkach publicznych. Ważnymi elementem działań skierowanych do inwestorów było uruchomienie w 2009 roku indeksu giełdowego RESPECT Index, który w roku 2019 został zastąpiony przez wskaźnik WIG-ESG. Giełda we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju opublikowała również w 2021 roku dokument „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM