Biznes i finanse

PGE SA (54/2022) Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca poziom wsparcia dla MFW Baltica

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. oraz nr 46/2022 z dnia 16 września 2022 r., Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że PGE otrzymała decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) w sprawie indywidualnych cen w kontraktach różnicowych dla obu realizowanych wspólnie z rsted etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica („MFW Baltica”) – Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy do 2,5 GW realizowanych wspólnie z rsted. Indywidualna cena w kontrakcie różnicowym (CfD) dla obu etapów MFW Baltica została ustalona na maksymalnym dopuszczalnym poziomie 319,60 PLN/MWh.

Cena będzie podlegała corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego.

Decyzje Prezesa URE finalizują proces ustalania poziomu wsparcia dla MFW Baltica, przy czym bezpośrednio przed podjęciem Finalnej Decyzji Inwestycyjnej wysokość przyznanego wsparcia weryfikowana będzie względem faktycznie spodziewanych nakładów inwestycyjnych celem zapewnienia braku wystąpienia nadmiernego wzrostu poziomu stopy zwrotu z inwestycji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM