Biznes i finanse

BENEFIT SYSTEMS SA (51/2022) Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż 14 grudnia 2022 r. Spółka otrzymała od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie („NN PTE”) zawiadomienie z dnia 14 grudnia 2022 r. o zwiększeniu przez fundusze zarządzane przez NN PTE udziału powyżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce („Zawiadomienie”), którego pełna treść dostępna jest w załączniku do niniejszego raportu.

Z treści Zawiadomienia wynika, że fundusze zarządzane przez NN PTE posiadają 307 053 akcji Spółki stanowiących 10,47% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 307 053 głosów na walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 10,47% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z Zawiadomieniem, przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki przeprowadzonej w dniu 8 grudnia 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM