Biznes i finanse

ENEL-MED SA (17/2022) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 15.12.2022 r. pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Bankiem Millennium S.A. (dalej: Bank) jako kredytodawcą został zawarty aneks do umowy o linię wieloproduktową z dnia 25.03.2013 r.

Zawarty aneks do umowy o linię wieloproduktową przedłuża przyznany Spółce globalny limit w kwocie 27.000.000,00 PLN na okres do 16.01.2023 r. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie. Kredyt będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Spółki, a oprocentowanie oparte jest, co do zasady, na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M plus marża Banku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM