Biznes i finanse

KGHM POLSKA MIEDŹ SA (47/2022) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

I. Raporty okresowe za 2022 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1. Raport roczny za 2022 rok – 22 marca 2023 r.

2. Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok – 22 marca 2023 r.

3. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2022 – 22 marca 2023 r.

II. Raporty okresowe za 2023 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

? za I kwartał 2023 roku – 17 maja 2023 r.

? za III kwartał 2023 roku – 15 listopada 2023 r.

2.Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku – 17 sierpnia 2023 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

a) Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) („Rozporządzenie”) i tym samym nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych;

b) Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2022 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2023 roku, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia;

c) Spółka będzie przekazywała skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia i tym samym nie będzie przekazywała odrębnego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM