Biznes i finanse

PGE SA (56/2022) Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2027

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2022 r., w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2027 (aukcja główna), zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 1 184,374 MW obowiązków mocowych dla jednostek należących do grupy PGE, w tym:

– 794,580MW w kontrakcie 17-letnim

– 179,625MW w kontraktach 7-letnich

– 210,169MW w kontraktach rocznych

Łączna wielkość umów mocowych zawartych na rok dostaw 2027, wliczając umowy wieloletnie z poprzednich aukcji, wynosi nie mniej niż 9 400,619 MW.

Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 372,51 do 406,35 zł/kW/rok i zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r., zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE S.A.

Powyższa informacja została opracowana na podstawie komunikatu PSE S.A. informującego o zakończeniu aukcji rynku mocy i nie stanowi ostatecznych wyników aukcji.

Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM