Biznes i finanse

BANK HANDLOWY SA (33/2022) Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 16 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. odbytym w dniu 16 grudnia 2022 r. akcjonariuszami, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu były:

1) Citibank Overseas Investment Corporation z siedzibą w New Castle, Delaware, USA. Liczba głosów, która przysługiwała temu akcjonariuszowi z posiadanych akcji wynosiła 97.994.700, co stanowiło 90,10% udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 75,0% udziału w ogólnej liczbie głosów.

2) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie. Liczba głosów, która przysługiwała temu akcjonariuszowi z posiadanych akcji wynosiła 5.885.000, co stanowiło 5,41% udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 4,5% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM