Biznes i finanse

RAFAMET SA (9/2023) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. zwołanym na dzień 25 stycznia 2023 r. i zakończonym dnia 15 lutego 2023 r.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, iż akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. zwołanym na dzień 25 stycznia 2023 r. i zakończonym dnia 15 lutego 2023 r. była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Akcjonariuszowi temu przysługiwało 3.941.529 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 100% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 91,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez RAFAMET S.A. wynosi 4.318.701, z czego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. reprezentowanych było 3.941.529 akcji, co stanowi 91,27% kapitału zakładowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM