Biznes i finanse

Nowa droga kolejowa: Podłęże-Piekiełko – światełko w tunelu finansowania

Rimini Street gwarantuje licencjobiorcom SAP dostęp do innowacji, oszczędności, niezawodności i przewidywalnych kosztów dzięki usługom Rimini Support™ i Rimini Manage™, które zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach pakietu Business Suite/ECC 6.0 i S/4HANA w środowisku lokalnym. Użytkownicy mogą skorzystać z wyjątkowo elastycznych i długoterminowych usług wsparcia, co pozwoli im na zwiększenie efektywności i wydajności ich systemów.

Ministerstwo Infrastruktury ma przyjemność poinformować, że Rada Ministrów 16 sierpnia 2023 r. przyjęła aktualizację Krajowego Programu Kolejowego, dzięki czemu zapewniono finansowanie wielu nowych projektów kolejowych w całym kraju. Wśród nich szczególnie istotna jest budowa nowej linii kolejowej w woj. małopolskim, która otrzymała przydomek „Podłęże – Piekiełko”. Trasa łączyć będzie trzy miasta: Podłęże, Szczyrzyc oraz Tymbark/Mszana Dolna.

Rządowa aprobata Krajowego Programu Kolejowego daje możliwość wykorzystania ogromnych zasobów finansowych na dynamiczny rozwój transportu kolejowego w Polsce. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapewnił, że program ten zapewni ciągły rozwój polskiej kolei do 2030 roku.

Realizacja projektu „Podłęże – Piekiełko” to wyraz naszego zobowiązania do wychodzenia naprzeciw potrzebom i postulatom społeczności z południowej Polski. Jest to największa inwestycja w ramach Programu, skierowana do mieszkańców tego rejonu kraju. Minister infrastruktury potwierdził, że proces realizacji projektu jest w pełni zaawansowany.

Realizacja inwestycji „Podłęże – Piekiełko” ma na celu usprawnienie komunikacji kolejowej na trasie Kraków-Zakopane-Nowy Sącz, co skutecznie zamknie obecny duży obszar wykluczenia komunikacyjnego, występujący na Sądecczyźnie i w okolicach Beskidu Wyspowego.

Modernizacja linii Chabówka – Nowy Sącz jest w toku!

Rozpoczęły się prace remontowe na linii nr 104, połączonej z Chabówką, Rabką, Mszaną Dolną, Tymbarkiem, Limanową oraz Nowym Sączem. Projekt „Podłęże – Piekiełko” jest finansowany w ramach prefinansowania Krajowego Programu Odbudowy z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Prace nad projektem rozpoczęły się w październiku 2021 r. i zostaną zakończone w połowie 2023 r. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na budowę, prace rozpoczną się w kwietniu 2025 r. Zakończenie budowy planowane jest na październik 2027 r.

Projekt „Podłęże – Piekiełko” podzielono na kilka etapów.

Umowy realizacyjne dla odcinków Chabówka – Rabka Zaryte oraz Nowy Sącz – Klęczany już zostały podpisane.

Aktualnie trwają postępowania przetargowe dla odcinków Rabka Zaryte – Mszana Dolna oraz Klęczany – Limanowa.

Kontrakt na budowę stacji Limanowa ma zostać ogłoszony w październiku 2023 r.

Modernizację linii kolejowej nr 104 do Tymbarku i Mszany Dolnej wsparł Krajowy Program Kolejowy.

Przygotowanie projektu rozpoczęło się w październiku 2021 r. i powinno zakończyć się w połowie 2023 r. Rozpoczęcie budowy planowane jest na kwiecień 2025 r., a zakończenie na październik 2027 r.

W celu ułatwienia prac związanych z budową linii kolejowej, zadanie zostało podzielone na etapy. Przetargi na realizację poszczególnych odcinków planuje się ogłosić w kolejności: najpierw odcinki bezpośrednio przylegające do modernizowanej linii 104, a następnie fragmenty trasy w kierunku północnym. Harmonogram postępowań przetargowych został opracowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Realizacja podłączenia Limanowej do Tymbarka w marcu 2024 r., Tymbarka do Szczyrzyca w styczniu 2024 r., Szczyrzyca do Gdowa w III kwartale 2024 r. oraz Gdowa do Podłęża w III kwartale 2024 r. rozpoczęła się od podpisania umowy na prace projektowe w styczniu 2019 r.

Inwestycja „Podłęże – Piekiełko” dostarczy podróżnym z Krakowa znacznie szybszy i konkurencyjny w stosunku do samochodów transport kolejowy. Czas przejazdu pociągiem między Krakowem a Zakopanem skróci się do niemal 1,5 godziny, a między Krakowem a Nowym Sączem – do 1,5 godziny, co oznacza znaczne skrócenie trasy przez Tarnów.

Po wybudowaniu linii kolejowej z Podłęża do Piekiełka, podróżujący będą mogli wybrać szybszą i bardziej komfortową drogę, niż dotychczas.

Dzięki inwestycji „Podłęże – Piekiełko”, mającej zostać zrealizowanej do 2024 r., możliwe będzie skrócenie czasu przejazdu koleją z Krakowa do Zakopanego i Nowego Sącza.

Innowacje w dziedzinie transportu kolejowego będą pozytywnie wpływać na podróżujących, a także na lokalną społeczność i gospodarkę.

Kompleksowa modernizacja infrastruktury kolejowej w rejonie Podłęża – Piekiełka stanowić będzie kamień milowy w procesie rozwoju transportu kolejowego w województwie małopolskim.

Wprowadzenie nowej trasy umożliwi podróżnym szybsze i wygodniejsze dojazdy do celów, a także zapewni wymierne korzyści dla lokalnej społeczności, które skutkować będą wyższą jakością życia i większymi możliwościami rozwoju.

W wyniku realizacji tej inwestycji podróż między Krakowem a Nowym Sączem skróci się do około godziny, a czas przejazdu do Zakopanego – do niewiele ponad 1,5 godziny. Oznacza to, że subregion nowosądecki będzie miał szybsze połączenia z stolicą województwa, a mieszkańcy miasta, a także okolicznych powiatów, zyskają dostęp do nowych możliwości rozwoju.

Krajowy Program Kolejowy to inicjatywa, dzięki której ministrowi właściwemu do spraw transportu udostępniane są finansowe środki na inwestycje w liniach kolejowych.

Komunikaty publikowane w serwisie PAP są prezentowane w oryginalnej postaci, bez jakichkolwiek ingerencji ze strony PAP SA. Za treści komunikatów odpowiedzialny jest ich nadawca, zgodnie z zapisami zawartymi w art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM