Biznes i finanse

3R GAMES SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 marca 2023 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd 3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 marca 2023 roku na godz. 12:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty w Warszawie przy ulicy Siennej 39.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM