Biznes i finanse

60. posiedzenie Senatu RPX – zapewnienie porządku obrad


Niezależne i dokładne konsultacje umożliwiają pomyślne wdrożenie aktualizacji SAP BusinessObjects krytycznej dla działalności firmy.

Centrum Informacyjne Senatu informuje:

PORZĄDEK OBRAD 60. POSIEDZENIA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ X KADENCJI (zatwierdzony przez Senat)

8 i 9 marca 2023 r. (środa i czwartek)

Początek posiedzenia w dniu 8 marca (środa) o godz. 11.00.

1)

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o współpracy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Abu Dhabi dnia 22 września 2022 r.

druki sejmowe nr 2915, 3006

druki senackie nr 917, 917 A, 917 B

2)

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2932, do druku nr 2932, 2998, 2998-A

druki senackie nr 919, 919 A

3)

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa.

druki sejmowe nr 243, do druku nr 243, 2919, 2961, 2961-A

druki senackie nr 924, 924 A, 924 B

4)

Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.

druki sejmowe nr 2951, do druku 2951, 3001, 3001-A

druki senackie nr 922, 922 A, 922 B

5)

Ustawy dotyczące zmian w ustawach i informacje dla Sejmu i Senatu RP

Ustawa o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

  • druki sejmowe nr 2948, do druku nr 2948, 2974, 2974-A
  • druki senackie nr 921, 921 A

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

  • druki sejmowe nr 2952, 2994, 2994-A
  • druki senackie nr 923, 923 A

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

  • druki senackie nr 891, 891 S

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2022 r. (przewodnictwo Czech w Radzie Unii Europejskiej).

  • druk senacki nr 925

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ sdd/

Dokonując zmian w ustawach, warto zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście są one konieczne i w jaki sposób wpłyną na funkcjonowanie państwa. Przed podjęciem decyzji, warto zasięgnąć porady ekspertów i specjalistów.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM