Biznes i finanse

Kongres Samorządów: podsumowanie VIII Europejskiego Kongresu

Kongres wsparły instytucje i organizacje z całej Europy, m.in.:

 • Rada Europy
 • Europejska Rada Samorządów i Regionów
 • Komisja Europejska
 • Związek Miast Polskich
 • Polska Rada Gospodarcza
 • Wspólnota Samorządów Polskich

Wnioski

Wydarzenie było okazją do dyskusji na temat przyszłości samorządów na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Przywódcy samorządowi z całej Europy zgodnie zadeklarowali współpracę w dążeniu do wspólnego celu. Zwrócili uwagę na wyzwania, jakie stoją przed samorządami w okresie transformacji, a mianowicie na potrzebę stworzenia nowej solidarności pomiędzy organami samorządowymi. Uczestnicy Kongresu doszli do wniosku, że współpraca pomiędzy samorządami jest kluczowa dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju i sukcesu w przyszłości.

Z tego powodu, wezwali rządy poszczególnych krajów do współpracy z samorządami w zakresie ustanawiania korzystnych przepisów, które pozwolą samorządom na realizację ich celów i strategii. Na zakończenie Kongresu, przywódcy samorządowi wystosowali apel do wszystkich obserwatorów i uczestników Kongresu, aby wspierać i promować ideę „Nowej Solidarności dla Nowej Epoki”.

Kongres okazał się wielkim sukcesem, a jego uczestnicy zakończyli spotkanie z optymizmem i z nadzieją na lepszą przyszłość dla Europy i jej samorządów. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w obecnych czasach współpraca między samorządami jest kluczowa do odniesienia sukcesu.

Kluczowe wnioski z Kongresu

 • Polska potrzebuje efektywnych rozwiązań w zakresie zdrowia publicznego, w tym w zakresie zapobiegania chorobom i popularyzacji zdrowego stylu życia.
 • Konieczne jest ulepszenie systemu opieki zdrowotnej, aby służył on ludziom w sposób bardziej skuteczny i przyjazny.
 • Konieczne jest wzmocnienie i poprawa istniejących systemów usług publicznych, aby zapewnić wszystkim obywatelom szybki dostęp do usług.
 • Ważne jest inwestowanie w nowe technologie, aby wspomóc współpracę i koordynację między samorządami.

Zakończony Kongres był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami rządów, samorządów oraz biznesu. Wypracowane wnioski i ustalenia pomogą w tworzeniu przyjaznych dla społeczeństwa rozwiązań w zakresie sektora publicznego i biznesu.

Ponadto, po raz kolejny udowodniono, że współpraca, wymiana doświadczeń i dialog pomiędzy rządami, samorządami i biznesem jest niezbędna do tworzenia optymalnych rozwiązań dla całego społeczeństwa.

Kulminacją kongresu było wręczenie Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego

Kulminacją tegorocznego Europejskiego Kongresu Samorządów było wręczenie Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego, którą została uhonorowana Łotyszka Andra Bērziņa – Burmistrz Rīgas na Łotwie. Nagrodę wręczył Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego było zwieńczeniem tegorocznego Europejskiego Kongresu Samorządów.

W trakcie kongresu odbyły się sesje plenarne, panele dyskusyjne, konferencje i spotkania branżowe. Uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami w dziedzinie wdrażania projektów innowacyjnych, współpracy międzyregionalnej, wykorzystania nowych technologii i wielu innych tematów związanych z samorządem.

Na zakończenie Europejskiego Kongresu Samorządów goście zostali zaproszeni na bankiet, podczas którego odbyła się wystawa twórczości młodych uczniów szkół podstawowych z Polski i Ukrainy.

Osiągnięcia

Uczestnicy Europejskiego Kongresu Samorządów osiągnęli wiele ważnych sukcesów. Poniżej wymieniamy najważniejsze z nich:

 • Ustalono wspólne wyzwania i priorytety w dziedzinie samorządu
 • Uczestnicy podpisali deklaracje dotyczące współpracy i partnerstwa
 • Zainicjowano wymianę najlepszych praktyk w dziedzinie wdrażania projektów innowacyjnych
 • Rozpoczęto współpracę międzyregionalną w celu wykorzystania nowych technologii

Europejski Kongres Samorządów pokazał, że współpraca i wymiana doświadczeń na poziomie regionalnym i międzynarodowym jest możliwa. Jest to ważny krok naprzód dla samorządów i społeczeństw całej Europy. Pragniemy wyrazić szczere gratulacje wszystkim laureatom nagród, a także wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznego kongresu.

Podsumowanie

W dniach 7-9 marca 2019 roku odbył się VIII Europejski Kongres Samorządów. Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia dla samorządowców, dziennikarzy regionalnych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego. Uroczystości towarzyszyła muzyka Orkiestry Akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Sądeckiej Orkiestry Kameralnej. Głównym partnerem VIII Europejskiego Kongresu Samorządów był Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który wspierał ideę integracji samorządów europejskich.

Kongres był doskonałą okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących samorządów lokalnych oraz do zaprezentowania zasług samorządowców, dziennikarzy regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Był również ważnym wydarzeniem w celu wzmocnienia współpracy między samorządami europejskimi.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM